بازدید آقای دکتر دانش آشتیانی وزیر محترم آموزش و پرورش از پروژه پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه در عسلویه

تاریخ یکشنبه 28 فروردین 1396

وزیر آموزش و پرورش، مدیرعامل و هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت پترو فرهنگ، روز یکشنبه ۲۷ فروردین از پروژه پتروشیمی در حال ساخت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه در منطقه عسلویه بازدید کردند.

دکتر دانش آشتیانی ضمن بازدید از سایت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، اجرای این پروژه را گام بزرگی در صنعت پتروشیمی کشور و سرمایه گذاری خوبی جهت سودآوری پایدار برای معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان معرفی کرد.

بیش از ۸۴ درصد سهام شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه متعلق به شرکت پترو فرهنگ، از شرکت های تابعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است. سرمایه فعلی این شرکت ۳۶۰ میلیارد تومان است.