رضا کریمی بعنوان سرپرست مجتمع شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه منصوب شد.

 

 

 

 

 

 

جناب آقای مهندس رضا کریمی 

نظر به تجربه، تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند و به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست مجتمع شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه منصوب می نمایم.

انتظار می رود با تکیه برخداوند متعال و استفاده از تجربیات خود و به کارگیری همکاران متعهد و کاردان و با استفاده از کلیه امکانات درون و برون شرکتی و برقراری ارتباط موثر با همکاران محترم و همچنین شرکت های تولیدی مستقر در منطقه در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارتقای شاخص های فرایندی و سود آوری آن مجموعه همت گمارید.

رجاء واثق دارم کلیه مدیران و کارکنان  متخصص و دلسوز شرکت یاریگری جنابعالی در انجام وظایف محوله خواهند بود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل با کارکنان صدیق و وظیفه شناس در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

 

عباس دولتی زاده

مدیرعامل