شركت پتروشيمي كيمياي پارس خاورميانه ١٠٠ بسته مواد بهداشتي و تحصيلي به كميته امداد عسلويه اهدا كرد

پارس خلیج:شركت پتروشيمي كيمياي پارس خاورميانه ١٠٠ بسته مواد بهداشتي و تحصيلي به كميته امداد عسلويه اهدا كرد.

به گزارش پارس خلیج:اسيري رييس كميته امداد عسلويه ضمن تقدیر و تشکر از دکتر دولتی زاده مدیرعامل محترم پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه بيان كرد: اين بسته ها جهت مشارکت در بحث مسئولیت های اجتماعی بين محرومین منطقه توزيع شد.