بازدید مدیرعامل هلدینگ پترو فرهنگ از شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

گزارش تصویری: بازدید سرکار خانم شاهدایی مدیرعامل هلدینگ پترو فرهنگ و هیئت همراه از شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه