بازدید دکتر بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورش از پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶

آقای دکتر سید محمد بطحایی وزیر محترم آموزش و پروزش به همراه هیئتی متشکل از مدیر عامل، معاونین و مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ از پتروشیمی کیمیا بازدید کردند. در این بازدید ایشان عنوان کردند: سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی بسیار ارزشمند است و ارزش این سرمایه گذاری در پتروفرهنگ و صندوق ذخیره فرهنگیان باید به عموم فرهنگیان عضو اطلاع رسانی گردد.

وی همچنین عنوان نمود که سود ناشی از این سرمایه گذاری ها درآمد دومی علاوه بر حقوق را برای فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان فراهم می کند که ارزشمند است.

در این دیدار مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیر عامل شرکت پتروفرهنگ، مدیر عامل شرکت کیمیای پارس خاورمیانه و اعضای هیئت مدیره حضور داشته و هیئت بازدید کننده را در جریان فعالیت ها، اقدامات قرار دادند.

مهندس عبدی مدیر عامل کیمیای پارس خاورمیانه با اشاره به اینکه عملیات ساخت و ساز این پتروشیمی در اوج فعالیت خود قرار دارد گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ نفر در قالب نیروهای شرکت، نیروهای پیمانکاران و مهندسان مختلف در این سایت مشغول کار هستند و پروژه بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته و با حمایت های موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت پتروفرهنگ، تا پایان سال ۱۳۹۷ شرکت به لحاظ فیزیکی تکمیل شده و آماده راه اندازی خواهد بود.